Home > Site Translations > Polski Michael


Zaawansowane Tematy


 

Tłumaczenie JACEK


Zaawansowane Tematy - Advanced Topics (http://www.michaelteachings.com/advanced_topics_index.html)

Zdobyłeś już wiedzę o wieku duszy, rolach, i łuskach, jest jeszcze wiele innych składników systemu Nauczań Michaela do przyswojenia.  Więc wyciągnij krzesło i kontynuuj podróż.     

Kosmologia Duszy

* 7 Poziomów Istnienia
   Dowiedz się o siedmiu poziomach istnienia: Fizycznym, Astralnym, Przyczynowym, Akashy, Umysłowym, Mesjanistycznym, i Buddy.
* Podróż Duszy
   badanie osobowości, istoty, iskry, i castingu z tao. 
* Gra
   Życie jest po prostu grą, którą tao gra na siedmiu poziomach istnienia
* Kronika Akaszy 
   Zapisy utworzone z wszystkiego, co się wydarzyło we wszechświecie .
* Kadry i Byty (4)
  Cykl artykułów na temat rozumienia konstrukcji naszych duchowych rodzin.
* Kadencje, Numery & Casting (5)
   kolekcja artykułów na temat castingu.
* Definicja Bytu
   Dowiedz się nazwy każdego bytu wraz z ich niektórymi godnymi uwagi atrybutami i osobowościami.
Esencja
* Esencja
Wspaniałe zgłębianie Esencji termin używany w nauczaniach Michaela by opisać duszę.
* Więcej o Esencji
Krótka kolekcja, komentarz Michaela o Esencji. Intrygujące.
* Zadanie Życiowe
Materiały o twoim specjalnym celu w życiu.
* Cel Duszy
Dyskusje o potrzebach duszy.
* Męska/Żeńska Energia
Stosunek między męską (skupioną) i żeńską (twórczą) energią, szczegółowe badanie esencji.
* Częstotliwość
Współczynnik wibrowania duszy w skali od jednego do stu.
* Poprzednie Cykle
Materiały o cyklu doświadczeń zaczyna się gdy jesteśmy emitowani z tao, do pracy z naszą drogą powrotną z fizycznego planu inkarnacyjnego, i nasz dalszy rozwój przez wyższe poziomy.
* Wewnętrzne Monady
Informacje o siedmiu kamieniach milowych w życiu.
* Cztery Filary
Materiały zawierające informacje o Prawdziwym Odpoczynku, Prawdziwym badaniu, Prawdziwej Grze, i Prawdziwej Pracy.

Związki i relacje

* Esencje bliźniacze (3)
Zbiór artykułów na temat Esencji bliźniaczej, lustra twojej duszy.
* Towarzysze zadań
Drugie, po Esencji bliźniaczej najbliższe więzi, jakie może mieć esencja.
* Podróżujący Towarzysze
Dowiesz się tu o tych specjalnych osobach, które zapewniają dodatkowe wsparcie w twoim życiu.
* Związki dusz
Związek dusz odnosi się do pary fragmentów, które uzupełniły pewne monady i postanowiły tworzyć połączenie podczas poszczególnego życia.
* Napiętnowanie
Badanie uwarunkowań przez zewnętrzne wpływy takie jak rodzice, edukacja, albo społeczeństwo w ogóle.
* Sznurowanie
Podłączanie sznura do innej osoby, który wyciąga z niej energię.
* Karma (3)
Badanie frapujące długi, które czasami zaciągamy, albo spłacamy innym. Zbadana jest również Autokarma i Seksualna Karma.
* Porozumienia & Zewnętrzne Monady
Niezobowiązujące kontrakty, które sporządzamy z innymi ludźmi przed inkarnowaniem.
* Kwadranty Życia
Cztery podstawowe grupy wsparcia w twoim życiu.
* Grupy wsparcia
Materiały o konfiguracji zawierającej dwanaście pozycji, każda oferuje różne rodzaje wsparcie, którego potrzebuje każdy człowiek.
* Prawdziwe rozpoznanie
Rozpoznaj, jakie masz minione energetyczne połączenia.
* Partnerstwo i Nauczania Michaela
Rozważania na temat związku pomiędzy partnerstwem a nauczaniami.
* Związki i Nauczania Michaela
Rozważania na temat połączeń pomiędzy związkami a  nauczaniami.

Zastosowanie Nauczań
* Przekraczanie pozytywnych i negatywnych biegunów
   Wzniesienie się ponad naturę dwoistości.
      
* Dlaczego studiować Osobowość ?
   o Dlaczego studiować Osobowość?
   o Wykres osobowości
   o Osobista miłość
   o Miłość transpersonalna
   o Wolność wyboru
   o Biegunowość
* Zrozumienie Osobowości
   o Natura - \"Prawdziwej Osobowości\"
   o Pielęgnowanie - \"Fałszywej Osobowości\"
  o Wpływ rodzinny (napiętnowanie)
   o Akulturacja i presja rówieśników
   o Złudzenie - \"Maya\"
   o Instynktowne Zachowanie
   o Pozytywny i negatywny biegun
   o Cecha
   o Samoobserwacja
   o Negatywne Myśli, Uczucia, i Czyny
   o Jasność

Różne

* Ocenianie czanelującego
    Myśli o wybieraniu przez Michaela osoby czanelującej
* 5 Poziomów udostępniania Nauczań
    Dowiedz się o 5 etapach stawania sie studentem Michaela 
* Glosariusz Nauczań Michaela
    Podstawowe terminy i definicje  Shepherd Hoodwin.
* Konkluzje o Nauczaniach
    Streszczenie celu nauczań.     


Michael Teachings Home | Welcome | Michael FAQ | Soul Age | Roles | Overleaves | Advanced Topics | The Nine Needs | Michael Channeling | Related Articles | Channels & Resources | Michael Tools | Michael Books | Michael Chat | Michael Student Database | LinksAbout Dave