Home > Site Translations > Polski Michael


Wiek Duszy

 

Tłumaczenie JACEK


Wiek Duszy (Soul Age)

Kiedy kontynuujemy podróż przez wcielenia, zbieramy w dużych ilościach doświadczenia, ucząc się lekcji, i wypełniając porozumienia, ukazuje się ewolucyjny proces i ten przebieg rozwoju jest nazywany Wiekiem Duszy.
Mamy pięć wieków duszy, w których posuwamy się naprzód podczas swojego cyklu na planie fizycznym. Dusze Noworodkowe zajmują się kwestiami przetrwania; Dziecięce dusze mają potrzebę struktury i mają skłonności do życia zgodnie z przekonaniami opartymi na dogmacie, takim jak np: religia; Młode dusze są ukierunkowane na sukces i ustalają wysokie standardy osobistych osiągnięć; Dojrzałe dusze są skierowane na utrwalanie związków i mają tendencje, aby skłaniać się ku emocjonalnemu dramatowi, Stare Dusze próbują szukać szerszej perspektywy życia, i są mniej zainteresowane graniem w materialną grę.

* Wiek Duszy i Poziomy
Klasyczny materiał Michaela zaczerpnięty z cudownej książki Joya Pope , Świat w oczach Michaela. Jeśli potrzebujesz ulepszyć twoje rozumienie ewolucji duszy, w takim razie dobrze żebyś to przeczytał. Jej styl pisania mędrca jest specjalną gratką. Joya Pope.

* Więcej o wieku duszy - Phil Wittmeyer
Wyczerpujący ogólny zarys wieku duszy, oferuje spostrzeżenia na niemowlęcą, dziecięcą, młodą, dojrzałą, i starą duszę.

Dusza Noworodkowa
Dusza Dziecięca
Dusza Młoda
Dusza Dojrzała
Dusza Stara

* Wprowadzenie do Poziomów- Phil Wittmeyer
Więcej informacji o poziomach wieku dusz.

*Wiek duszy w krajach
Wiek duszy różnych krajów.
      
* Dojrzała-Stara dusza porównanie.
Spojrzenie na niektóre różnice pomiędzy tymi dwoma wiekami duszy.
      
* Starszy nie jest lepszy. Shepherd Hoodwin -
Nie jest lepiej być starym niż dojrzałym albo młodym, dokładnie tak samo jak nie jest lepiej być czterdziestopięciolatkiem niż trzydziestodwulatkiem albo czternastolatkiem.
  
* Dodatkowe Myśli o Wieku Duszy
  Shepherd Hoodwin oferuje dodatkowe spostrzeżenia.
 
* Trendy w Wieku duszy- Phil Wittmeyer
Fascynujące spostrzeżenia na temat rozmaitych tendencji, które mogą występować, podczas kiedy dusza posuwa się do przodu poprzez linearny cykl wcieleń.
      
* Komentarz do Wieku Duszy- Phil Wittmeyer
Interesująca dyskusja o przełomie wieku duszy w populacji, i komentarz jak rozpoznać wiek duszy.

* Biegunowość Wieku Duszy- Ted Fontaine
Lekcje wieku duszy są rozpatrzone w formie dziennika. Pasjonująca perspektywa.

*Szkoły Astralne i poziomy duszy- Ted Fontaine
Materiały o szkołach na planie astralnym.


 


Michael Teachings Home | Welcome | Michael FAQ | Soul Age | Roles | Overleaves | Advanced Topics | The Nine Needs | Michael Channeling | Related Articles | Channels & Resources | Michael Tools | Michael Books | Michael Chat | Michael Student Database | LinksAbout Dave