Home > Site Translations > Polski Michael


Siedem Ról


 

Tłumaczenie JACEK

Siedem Ról (Roles)

Według Nauczań Michaela, każdy z nas przed rozpoczęciem naszego pobytu inkarnacyjnego na planecie, wybiera jedną z siedmiu Ról, która będzie służyła jako fotokopia, tego kim jesteśmy, jakie specjalne zdolności posiądziemy i jak oddziałujemy na siebie z innymi.

W tym systemie, Służący i Kapłani są Inspiracyjnymi rolami; Rzemieślnicy i Mędrcy są Ekspresyjnymi rolami; Wojownicy i Królowie są rolami Działania a Erudyci są Asymilacyjna rolą.

Nasza rola pokazuje nam, jakim typem duszy jesteśmy, jaki duchowy archetyp wyrażamy. Każda dusza ma szczególną rolę, która ustala jego dominujący sposób bycia. Pomimo że dusza może mieć tylko jedną rolę, to są też drugorzędne wpływy roli z jego esencji bliźniaczej i castingu (matematyczna pozycja wewnątrz większej całości). Można by powiedzieć, że nasza rola jest naszym głównym stylem. To nie określa tak bardzo tego, co robimy, ale jakie mamy skłonności do robienia czegokolwiek, co chcemy robić. Każdy może wykonywać jakąkolwiek działalność, niezależnie od roli, chociaż każda rola przejawia tendencję do grawitowania w kierunku pewnych działalności. Na przykład, ponieważ mędrcy są kardynalną rolą ekspresji, często lubią rozpowszechniać informacje. Jednakże, osoba nie powinna przypuszczać, że jest mędrcem choćby dlatego, że lubi to robić. Ludzie z innymi rolami mogą również mieć tę cechę. Rola nie jest jedynym, sztywnym zbiorem zachowań.

Roles - Phill Wittmeyer

Wszechstronny zbiór artykułów o siedmiu rolach osobowości używane w systemie Michaela. Dobrze zbadany i napisany z prawdziwą erudycją.

Służący
Kapłan
Rzemieślnik
Mędrzec
Wojownik
Król
Erudyta


* Dodatkowe Obserwacje Ról - Dave Gregg
Więcej rozważań o siedmiu rolach, jeszcze bardziej rozwiniętych i zawierających obserwacje o trendach, które każda rola mogłaby manifestować podczas życia

* Role jako Energia
Nasza rola jest naszą dominującą energią, ale są w nas także wszystkie inne, co najmniej potencjalnie.

* Jak Role ukazują się fizycznie i energetycznie
Naucz się jak role wywierają wpływ na cechy, które ukazują się przez fizyczne rysy, szczególnie poprzez wyraz twarzy.

* Wejścia -Shepherd Hoodwin
Uczą o psychicznych odbiornikach, albo wejściach, których używa każda z ról.

* Stosunki i Role
Rozpatrywanie zgodności między różnymi połączeniami ról.

* Wykraczając poza Pozytywny i negatywny biegun
Jak to jest powiązane z rolami.


 


Michael Teachings Home | Welcome | Michael FAQ | Soul Age | Roles | Overleaves | Advanced Topics | The Nine Needs | Michael Channeling | Related Articles | Channels & Resources | Michael Tools | Michael Books | Michael Chat | Michael Student Database | LinksAbout Dave