Home > Site Translations > Polski Michael


Cele


 

By Phil Witmeyer
Tłumaczenie JACEK


CELE - The Goals (http://www.michaelteachings.com/goals.html)

Człowiek może mieć wiele określonych celów, rzeczy, których on chce dokonać w swoim życiu, ale osobowość ma także swój Cel. Twój Cel jest czymś, czego szukasz, chcesz, pragniesz i dążysz w życiu, on nadaje twojemu życiu całkowity kierunek i zamiar. Kiedy twój Cel jest zaspokojony, postrzegasz swoje życie, jako znaczące, ale kiedy twój Cel jest nie spełniany, możesz ocenić swoje życie, że jest bez znaczenia. Jeśli nie miałbyś Celu,czułbyś się pusty.

Cel jest szkicem Negatywnego Aspektu. To jest \"negatywne\" w tym sensie, że powoduje odczuwanie braku, albo uczucie niewystarczalności, niedostatku. Chcesz być gdzieś indziej niż, teraz jesteś. To jest tak, jakby tam gdzie jesteś nie ma dość czegoś, i chcesz pójść gdzieś, by to dostać. Jak było wyjaśnione w Części pierwszej, twój Cel jest jak miejsce w przestrzeni \" na końcu ścieżki\" gdzie chcesz dojść, by osiągnąć coś czego nie posiadasz albo zdobyć coś czego ci brakuje. Twój Cel precyzuje jedno z siedmiu miejsc, gdzie chcesz być. Żyjesz po to, aby dotrzeć do tego miejsca albo sytuacji.

Synonimy dla Celu to: dążenie, koniec, meta, kierunek, wektor, motywacja, pragnienie, przeznaczenie, zamiar, jazda, teleologia, osiągnięcie.

Filozofowie sprzeczali się przez milenia, czy wszechświat ma swój cel czy nie. W tym Systemie, jest siedem celów, ale ty posiadasz tylko jeden z nich. Siedem Celów to: Pokora i Dominacja, Redukcja i Wzrost, Dyskryminacja i Akceptacja oraz Równowaga. Za którym z nich twoje serce tęskni? Każdy z nich jest wyjaśniony szczegółowo w następnych sekcjach i powinieneś być w stanie dostrzec swój Cel między nimi.

Ogólny komentarz do Celów

Cele są Negatywnym Aspektem, one działają z poczuciem braku. Nigdy nie osiągasz twojego Celu kompletnie, więc szukasz swego Celu przez całe życie. Ponieważ nie jest on całkowicie zrealizowany, zawsze poszukujesz zaspokojenia go.

Jak wyjaśniono w Części pierwszej metaforycznie mówiąc, Cel osoby jest tym miejscem w przestrzeni na końcu ścieżki, gdzie ona chce być. Osoba ze szczególnym Celem ma potrzebę albo pragnienie, by dotrzeć do niego gdziekolwiek jest i to powoduje, że postrzega go jako cel. Człowiek żyje, aby dotrzeć do tego miejsca albo sytuacji. Zauważ w opisie, który znajduje się poniżej jak człowiek manifestuje to z każdym z Celów.

Człowiek z Celem Pokory chce dotrzeć do tego miejsca, gdzie może odnaleźć lojalność, posłuszeństwo i prawość. Poszukuje pozycji zwolennika, z liderami na wyższych stanowiskach od niego, ponieważ postrzega siebie, że jest zbyt aktywny, zbyt natrętny, zbyt nieporządny. Człowiek z Celem Dominacji, pragnie dotrzeć do tego miejsca, gdzie może znaleźć szacunek, zarządzanie i zwierzchnictwo. Szuka pozycji lidera, ze zwolennikami na niższych stanowiskach, ponieważ uważa siebie za zbyt biernego. Człowiek z Celem Redukcji chce dotrzeć do tego miejsca, gdzie może znaleźć prostotę, strukturę i porządek. Szuka dobrze znanych miejsc, ponieważ czuje, że z miejscem, w którym jest, nie jest za bardzo obeznany, jest zbyt otwarte, zbyt wolne, zbyt dzikie. Człowiek z Celem Wzrostu chce dotrzeć do miejsca, gdzie może znaleźć ekspansję, otwartość i rozwój. Szuka nieznanych miejsc, ponieważ czuje, że z miejscem, w którym się znajduje, jest zbyt obeznany, jest ono zbyt zawężone, zbyt ograniczone, zbyt zamknięte. Osoba z Celem Odrzucenia (Dyskryminacji) chce dotrzeć do miejsca, gdzie może znaleźć czystość, integralność i kontrast. Szuka miejsc, gdzie jest więcej odmienności, ponieważ myśli, że miejsce, w którym jest, nie wyróżnia się wystarczająco, jest zbyt jednorodne, zbyt zafałszowane, zbyt nieszczere. Osoba z Celem Akceptacji chce znaleźć konformizm, harmonię i bycie właściwym. Szuka miejsc, gdzie jest więcej podobieństw, ponieważ myśli, że, tam gdzie się znajduje jest zbyt dużo kontrastu, jest zbyt różnie, jest za dużo osądzania, a za mało współpracy. Osoba z Celem Równowagi (Stagnacji) chce dotrzeć do tego miejsca, gdzie może znaleźć równowagę, sprawiedliwość i uczciwość. Szuka miejsc, gdzie może znaleźć relaks, ponieważ wyczuwa, że obecne miejsce jak zbyt niesprawiedliwe, zbyt przekrzywione, zbyt chaotyczne.

Jak wspomniano powyżej każdy Cel jest fasetą szczególnego Procesu i jako taki podziela naturę tego Procesu. Człowiek z Celem Uległości szuka Zakończenia w tym sensie, że chce, żeby jego życie było bierne. To jest koniec osobistej inicjatywy, ponieważ on poddaje się woli innych albo prawom społeczeństwa. W Przeciwnym Procesie, człowiek z Celem Dominacji szuka Początku w tym sensie, że chce, żeby życie uczynić nowym. On chce zmienić zachowanie innych i nagiąć ich do własnej woli. On zapoczątkowuje działania. Człowiek z Celem Redukcji (Re-ewaluacji) szuka Inwolucji w tym sensie, że chce, żeby życie uczynić prostym. On chce uporządkować i ograniczyć życie do podstawowych, niezbędnych rzeczy. Zwykle czuje się najwygodniej z uporządkowaną strukturą w swoim życiu. Jego celem w życiu jest unikanie złożoności i zakłopotania. W Przeciwnym Procesie, człowiek z Celem Wzrostu szuka Rozwoju w tym sensie, że chce, żeby życie było wolne i bez ograniczeń. On chce maksymalnie rozwinąć swój najwyższy potencjał. Spełnieniem w jego w życiu jest ewoluowanie, by stać się najlepszym, kim może być. Człowiek z Celem Dyskryminacji szuka Analizy w tym sensie, że chce, żeby życie było wyróżniające i czyste. On potrzebuje oddzielać rzeczy dopóki nie dostanie się do najbardziej unikalnego elementu albo składnika. W Przeciwnym Procesie, człowiek z Celem Akceptacji szuka Syntezy w tym sensie, że chce uczynić życie zjednoczonym i harmonijnym, dopóki wszystko nie stanie się jednym. Jego spełnienie to zaakceptowanie, że świat jest taki, jaki jest i dostosowanie się do niego. Osoba z Celem Równowagi (Stagnacji) szuka Asymilacji w tym sensie, że chce być sumą wszystkich doświadczeń, które są w wyważonym stanie równowagi. On pragnie, żeby sprawiedliwość i uczciwość zwyciężyły, żeby szale życia były równe.

Jedna z metod pracy z Celami jest obserwacja, iż każdy Cel wywołuje u człowieka poczucie, że w jego życiu jest zbyt dużo przeciwnego uzupełniającego Celu. Inaczej mówiąc, część motywacji albo siły napędowej, która jest właściwa w szczególnym Celu jest uniknąć albo zneutralizować uzupełniający cel. Ludzie mają tendencje, by postrzegać siebie, że posiadają nadmiar przeciwnego Celu i myślą, że to jest ich praca, by przeciwdziałać temu. Z tego też powodu, skłaniają się, by widzieć siebie, iż posiadają właśnie odwrotny Cel i często są zaskoczeni, kiedy odkrywają, jaki jest ich prawdziwy Cel. Zauważ jak to działa z każdym Celem.
Człowiek z Celem Uległości (Pokory) postrzega swoje życie i siebie, że jest zbyt dominujący i natrętny, więc pragnie więcej bierności i uległości. Z człowiekiem z Celem Dominacji jest dokładnie odwrotnie, on postrzega siebie i swoje życie jako zbyt bierne i uległe, więc pragnie być bardziej dominujący i forsujący. Człowiek z Celem Redukcji odczuwa siebie i swoje życie, że jest zbyt ekspansywne i postępujące do przodu, więc pragnie więcej redukcji i regresji. Człowiek z Celem Wzrostu czuje dokładnie odwrotnie, że on i jego życie jest zbyt zredukowane i regresywne, więc pragnie więcej ekspansji i postępu. Osoba z Celem Dyskryminacji myśli o sobie i swoim życiu, że jest zbyt miłe i nieszczere, więc pragnie więcej kontrastu i integralności. Człowiek z Celem Akceptacji myśli dokładnie odwrotnie o swoim życiu i o sobie, że jest zbyt nieharmonijny i niekochany, więc pragnie więcej konformizmu i bycia bardziej miłym. Cel Równowagi nie ma żadnego przeciwnego uzupełniającego Celu, więc oczywiście nie podziela tego zjawiska.

Oryginalna nazwa pozytywnego bieguna Celu Akceptacji była \"agape\", greckie słowo, które oznacza miłość najczystszego, najwyższego i najszlachetniejszego rodzaju. Wszystkie Cele wyrażają jakąś formę \"miłości\", w sensie wskazanym w tekście poniżej, ale to agape prawdopodobnie jest wspólną definicją w użyciu wśród ogólnej populacji, odzwierciedlając uniwersalną świadomość że agape jest wielkim celem życia. Wszyscy tak samo doświadczamy życia, uczymy się i przyswajamy wszechświat wewnętrznie, nawet, jeśli Akceptacja nie jest naszym Celem. Uczymy się współpracować harmonijnie z wszechświatem, ponieważ karze nas automatycznie, jeśli nie jesteśmy zsynchronizowani z nim. Uczymy się podporządkować prawom natury, prawom fizyki, psychologii i logiki. Uczymy się też, że to ma sens, by traktować innych tak, jak pragniemy być traktowani, ponieważ wszyscy jesteśmy \"w istocie jednym\". Bez względu na to, jaki człowiek ma Cel, to jest najlepsze dla każdego.

W pewnym sensie, każdy szuka czegoś, co kocha i często poszukujemy tego w związku partnerskim, z „kimś specjalnym \". My wszyscy chcemy kochać i być kochani, ale zdarza się wiele nieporozumień, ponieważ to mogą być różne rzeczy dla różnych ludzi. Cel osoby określa oprócz tego inne rzeczy, ale to może zostać użyte jako wskazówka dla osoby w zrozumieniu definicji słowa \"miłość\" pod względem relacji. Kiedy człowiek zostaje wciągnięty w tego rodzaju relacje, zwykle ma pewne oczekiwania i poszukuje pewnych rzeczy w tym, on ma cel w umyśle. Często to się zgadza, co najmniej do pewnego stopnia, z jego Aspektem Celu. Poniższe zdania pokazują jak osoba manifestuje to w przypadku każdego z Celów.

Człowiek z Celem Pokory (Uległości) aktywnie szuka przewodnictwa partnera. On potrzebuje takich rzeczy jak nadzór i porada. On lubi mieć wskazówki, do zastosowania, jeśli nie są sformułowane aktualne prawa i reguły. Jeśli to nie jest dostępne, on uważa się, że nie jest kochany. W końcu, kim jest partner, jeśli nie kimś, kto wygląda na kierownika, kiedy tego potrzebujesz? Człowiek z Celem Dominacji szuka partnera, który będzie lojalny i wierny, kto będzie wypełniał swoje obowiązki obok niego i nigdy go nie zawodzi, pracuje z poświęceniem i szacunkiem. W końcu, kim jest partner, jeśli nie najważniejszym członkiem zespołu? Człowiek z Celem Redukcji (Re-ewaluacji) szuka kogoś, na kogo może popatrzyć w górę z podziwem, kogoś, kto go inspiruje, kto ma ambicję i optymizm, którego on często nie posiada. On potrzebuje kogoś, kto może zawsze przybyć do domu i czuć, że wszystko jest w tam porządku czuć azyl, delikatną przystań spokoju i zadowolenia. W końcu, kim jest partner, jeśli nie kimś, komu można pomóc, kiedy jest zmartwiony? Człowiek z Celem Wzrostu pragnie partnera, z którym może mieć intensywną zażyłość kogoś, kto jest wyzwaniem, by mieć kogoś, kto jest nieustannie interesujący i ekscytujący. W końcu, kim jest partner, jeśli nie po to by być szczęśliwym i, żeby można było otworzyć się przed nim? Człowiek z Celem Dyskryminacji (Odrzucenia) chce być doceniony z powodu jego indywidualności i uznana jako unikalna osoba. On szuka kogoś, kto rozumie jego potrzebę integralności, uczciwości i czystości. On pragnie kogoś, kto nie boi się być odmienny i charakterystyczny. W końcu, kim jest partner, jeśli nie kimś, kogo wybrałeś i, kto wybrał ciebie z pomiędzy wielu innych? Człowiek z Celem Akceptacji pragnie porozumienia, harmonii i zgodności w partnerze. On szuka kogoś, z kim naprawdę lubi być i, kto ma podobny gust w życiu. W końcu, kim jest partner, jeśli nie towarzysz, przyjaciel i osoba, z którą masz tak dużo wspólnego? Osoba z Celem Równowagi poszukuje sytuacji, które łączą wszystko powyższe z gracją. On szuka towarzysza, który nie wprowadza żadnych zakłóceń, nie naciska go i jest łatwy we współpracy. W końcu, kim jest partner, jeśli nie kimś, z kim można usiąść wygodnie i po prostu spędzić z nim czas?

 


Michael Teachings Home | Welcome | Michael FAQ | Soul Age | Roles | Overleaves | Advanced Topics | The Nine Needs | Michael Channeling | Related Articles | Channels & Resources | Michael Tools | Michael Books | Michael Chat | Michael Student Database | LinksAbout Dave