Home > Site Translations > Polski Michael


Łuski
 Łuski   (Overleaves)

Używając systemu enneagramicznego, którego narzędzia nazywane są łuskami, nauczania Michaela pomagają nam uczyć się akceptacji siebie i tolerancji w stosunku do wszystkich ludzi. Zrozumienie i przyjmowanie różnic innych jest kluczem do otwierania wyższych poziomów współczucia, zarówno dla siebie i tych wokół nas. Co ważniejsze , łuski pokazują nam jak przed inkarnacją zdecydowaliśmy się doświadczać życia. One są mapą naszych ludzkich możliwości i kiedy prawidłowo i trafnie je rozpoznany, łuski pomagają nam działać z naszej prawdziwej osobowości - esencji, i wtedy pojawia się prawdziwy duchowy wzrost.

Łuski są rysami osobowości, które pokrywają esencję. Wybieramy je zanim rozpoczynamy życie, ułatwiając zaplanować to życie i zwykle wybieramy nowe połączenia ich w każdym życiu. Łuski zawierają cel, tryb, postawę, centrum i główną cechę. Cel wpływa na to, co robimy; tryb, jak to robimy; postawa, dlaczego to robimy; centrum, część osobowości, z której to robimy; i główna cecha, która przyczynia się, do blokowania albo wypaczania naszych działań.

* Łuski
Wszechstronny zbiór artykułów o łuskach. Nic nie zostało przeoczone w tym imponującym studium.

Wprowadzenie do celów
Każda osoba ma jeden z siedmiu Celów. Cel wywołuje ogólne uczucie braku w życiu osoby. Dlatego określa on to, czego osobowość szuka, pragnienia, potrzeby, dążenia i zamiary. Kiedy Cel nie jest spełniany, osoby czuje frustrację a życie wydaje się bez znaczenia. Cel daje osobie cel, kierunek, całkowity zamiar.

• Re-ewaluacja
• Wzrost
• Dyskryminacja
• Akceptacja
• Pokora
• Dominacja
• Stagnacja

* Wprowadzeni do trybów
Tryb jest sposobem, w jaki ludzie dążą do ich Celu. To jest też ich główny sposób zachowania. To jest leżący u podstaw wzór zachowania albo ” modus operandi ” osobowości, standardowa procedura postępowania. Pokazuje jak ludzie robią rzeczy: ich styl, ich droga.

• Powściągliwość
• Pasja
• Ostrożność
• Władza
• Wytrwałość
• Agresja
• Obserwacja

* Postawy
Postawa dotyczy sposobu jak ludzie patrzą na świat. To jest perspektywa, jaką mają ludzie na rzeczy, które ich otaczają. To jest nastawienie, z którego ludzie oglądają rzeczy.

• Stoik
• Duchowy
• Sceptyk
• Idealista
• Cynik
• Realista
• Pragmatyk

* Wprowadzenie do Centrów
Centra są częściami w nas, z których odpowiadamy albo reagujemy na życiowe sytuacje. One są różnymi “miejscami” w naszej osobowości, gdzie doświadczenia ” są przetwarzane”. Ludzie mają nie tylko jedno Centrum. Wszystkie Centra są obecne w osobowości, ale z różnym natężeniem. Poniżej są zaszeregowane w kolejności od najsilniejszego, do najsłabszego. Zwykle dwa najsilniejsze Centra są dominującym wzorem reakcji osoby. Na przykład, osoba scentrowana w Ruchomej części Emocjonalnego Centrum reaguje na sytuacje emocjonalnie i czuje żeby coś zrobić w tej sprawie.

• Emocjonalne
• Intelektualne
• Ruchowe
• Instynktu
• Wyższe Centra

* Komentarz do Głównych Cech
Główne Cechy Negatywne (albo lęki), dotyczą image osób, własnego wizerunku i obrazu prezentowanego innym. Każdy ma główną Cechę i jedną albo dwie słabsze. Nie ma dobrych Cech Negatywnych. Każda z nich kieruje się strachem; wszystkie są przeciwieństwem miłości. Cechy działają wbrew życzeniom tego, co często nazywamy “Wyższą Jaźnią”, ale którą Michael nazywa “Esencją”. Cechy z dużym prawdopodobieństwem wybuchają w sytuacjach odczuwanych jako zagrożenie własnego image. Inaczej, one cicho kontrolują ego. Według Michaela, oświecenie wynika z wyeliminowania Cech.

• Lekceważenie siebie
• Arogancja
• Autodestrukcja
• Zachłanność
• Męczeństwo
• Niecierpliwość
• Upór

* Typy ciał
Każdy typ ciała ma pewną ilość charakterystycznych cech fizycznych. Te cechy są zaadoptowane z astrologicznych i mitologicznych cech planet, od których pochodzą nazwy typów ciał. Rysy odnoszą się zarówno do mężczyzn i kobiet, chociaż niektóre typy ciał według kulturalnych stereotypów są bardziej “męskie” a inne bardziej “kobiece” .Z każdym typem ciała związane są również cechy osobowości .Większość ludzi jest mieszaniną w różnych proporcjach dwóch lub trzech typów ciał.

* Wprowadzenie do Siedmiu typów ciał
Podstawowy widok ogólny.

* Typy ciał
Shepherd Hoodwin bada temat.
Tutaj jest bardziej gruntowny przegląd typów ciał.

• Księżyc
• Wenus
• Merkury
• Saturn
• Mars
• Jowisz
• Słońce

Różne
* Łuski sławnych osób
Krótkie zestawienie łusek sławnych ludzi, utworzone z dołączonymi dodatkami z trochę innych istniejących źródeł.

* Negatywne bieguny
Omówienie strachu i negatywnych biegunów.

* Schemat Indywidualnej Analizy
Interpretacja kilku diagramów Michaela.

* Niezgodności w łuskach
Wyjaśnienia nieścisłości odkrytych w niektórych artykułach Michaela.

* Astralne Szkoły łusek
Interesujący ujęcie wybierania łusek.

* O Arogancji
osobiste refleksje, w jaki sposób Chanelujący Michaela walczył z tą trudną główną cechą. Shepherd Hoodwin.

* Arogancja kontra Lekceważenie siebie
Shepherd kontynuuje w części II jego spojrzenie na tę główną cechę. 


Michael Teachings Home | Welcome | Michael FAQ | Soul Age | Roles | Overleaves | Advanced Topics | The Nine Needs | Michael Channeling | Related Articles | Channels & Resources | Michael Tools | Michael Books | Michael Chat | Michael Student Database | LinksAbout Dave